Home Admin 24. augusta 2020
PRIEMYSELNÉ BOZP

Široká ponuka kurzov a školení

POINT EXTRA
O NÁS

Zabezpečujeme širokú paletu kurzov a školení pre odborné pracovné činnosti.

Naše kurzy a školenia vykonávajú kvalifikovaní lektori s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou. 

Naše služby využívajú renomované firmy v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, chemického a papierenského priemyslu, strojárstva, školstva a tiež drobní podnikatelia a súkromné osoby. 

Vzdelávacie služby prebiehajú v priestoroch školiaceho strediska, aj priamo vo firmách po celej SR, bez účtovania dopravných nákladov.

Termín školenia prispôsobíme Vašim požiadavkám.

LATEST ARTICLES
INTERESTING ARTICLES
VÝHODY
Pri trvalej spolupráci poskytujeme výrazne nižšie ceny a individuálne výhody!
PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Zdarma v rámci spolupráce

NEÚČTUJEME DOPRAVNÉ NÁKLADY

Pri službách poskytovaných mimo školiaceho strediska

KOMPLETNÁ DOKUMENTÁCIA

Odberateľ obdrží zo školení dokumentáciu (spĺňajúcu požiadavky zákona 124/2006 Z. z. ISO 9001:2000)

Čo je u nás nové?
Materiály zahrnuté v cene kurzu

Ku kurzom a odborne náročným opakovaným školeniam poskytujeme odbornú literatúru, skriptá a príručky, ktoré zostávajú účastníkom.

Individuálne opakované školenia pre vodičov motorových vozidiel a obsluhu stavebných strojov

Určené pre firmy, ktoré nemôžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť opakované školenia svojich pracovníkov vo väčšom počte. Je možnosť dojednať si individuálne opakované školenie len napr. 2 pracovníkov v ľubovoľný deň a hodinu. Túto službu poskytujeme len v priestoroch školiaceho strediska.

Ako si vybrať?
Čo všetko ponúkate?

Poskytujeme rôznorodé kurzy a školenia.

Celú ponuku nájdete na stránke nižšie:

Koľko to bude stáť?

Prehľad cien k jednotlivým kurzom nájdete na podstránke:

Už viem čo potrebujem

V prípade záujmu si nájdite prihlášku v linku:

ZA VIAC AKO 25 ROKOV
SME SPOLUPRACOVALI S
Eurovia
nds
Schaeffler
strabag
Sevak
Prodcen
Antolin
metrostav
porr
miba
Máte otázky?
Kontaktujte nás