spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Novinky
Školenie a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany práce. 

 
Materiály zahrnuté v cenách kurzov

Ku kurzom a odborne náročným opakovaným školeniam poskytujeme z dôvodu rýchlo sa meniacej legislatívy odbornú literatúru, skriptá a príručky, ktoré zostávajú majetkom účastníka.

 
Individuálne opakované školenia pre vodičov motorových vozidiel a obsluhu stavebných strojov

Sú určené pre firmy, ktoré nemôžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť opakované školenia svojich pracovníkov vo väčšom počte. Je možnosť dojednať si individuálne opakované školenie len napr. 2 pracovníkov v ľubovoľný deň a hodinu. Túto službu poskytujeme len v priestoroch školiaceho strediska.

 
Diaľkový základný kurz obslúh stavebných strojov

Kurz je orientovaný do širšieho časového obdobia. Teoretická výuka je formou samoštúdia s konzultáciami pri návšteve školiaceho strediska. Oblasť bezpečnosti práce je vyučovaná v celom rozsahu!

Výhody: výpadok pracovníkov (účastníkov kurzu) z pracovného procesu je minimálny, čím sa výrazne znižujú celkové náklady na kurz.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 

Autori Webu: Tomatoes.sk
Šablóna Joomlashack
download components joomla modules free joomla templates